Tarifas

Cada tradución é única e o seu prezo varía en función do volume de palabras, os idiomas de partida e de chegada, o formato do texto orixinal, a data de entrega (urxencia da tradución), o campo de especialidade e a complexidade da linguaxe utilizada. Por iso non existe un prezo fixo para todos os traballos.

O importe da tradución calcúlase multiplicando a tarifa correspondente (de acordo cos prezos habituais do sector) polo número de palabras do texto.

A tarifa de revisión pódese aplicar igualmente por palabra (de acordo cos mesmos criterios) ou por hora, segundo o cliente prefira optar por un orzamento cerrado ou aberto, respectivamente.

 • Por que se cobra por palabra?

  O reconto de palabras permite unha maior transparencia á hora de elaborar os orzamentos e un cálculo xusto e preciso de prezos e prazos.
  En efecto, a cantidade de palabras do texto é un dos factores máis importantes para determinar o prezo dunha tradución. Existen outros métodos de cálculo, pero non son tan previsibles e fiables.
  Por exemplo, calculando o prezo dunha tradución polo número de páxinas nunca poderiamos obter un orzamento exacto porque a cantidade de texto varía dependendo do tamaño das páxinas, das marxes, do interliñado e das imaxes e táboas que conteñan. Ademais, sería inxusto pagar por páxinas medio baleiras.
  Por outra banda, o cobro dun traballo por horas implica non coñecer o prezo definitivo ata que non finaliza o servizo.
  Esta é a opción que se adoita utilizar nas revisións porque é moi difícil facer unha estimación do tempo que van levar, pois dependerá de se a revisión é unicamente ortotipográfica ou tamén gramatical, léxica e estilística, da cantidade e tipo de correccións que haxa que facer no texto e de se ademais hai que editar o formato. Non obstante, para comodidade dos nosos clientes, ofrecemos a posibilidade do reconto por palabras para ambos os servizos.
  En tradRLQ utilizamos programas informáticos específicos que nos axudan a calcular con precisión o número de palabras do texto orixinal. Así podemos ofrecer un orzamento exacto, claro e xusto para o cliente antes de comezar cada proxecto.

Debido á infinidade de variables que poden afectar ao prezo dos servizos, presentar unha listaxe exhaustiva de tarifas sería un recurso algo confuso e moi pouco eficaz. Por iso en tradRLQ poñemos ao seu dispor unha sinxela e cómoda ferramenta coa que poderá: