Tradución xeral e especializada

Realizamos traducións de todo tipo de documentos, dende cartas ata especificacións técnicas, pasando por guías de práctica clínica, localización de software, contratos, márketing e publicidade, e-learning, textos musicais, obras literarias e material turístico.

Contamos con asesores titulados expertos nos diferentes campos.

Estas son as principais áreas de especialización nas que traballamos:

 • Tradución técnica e científica

  Enxeñería e electrónica, manuais de usuario, instrucións de traballo, agricultura e gandería, silvicultura, acuicultura, sector marítimo-pesqueiro, bioloxía, química, pesticidas e praguicidas, enoloxía, matemáticas, intelixencia artificial, arquitectura, etc.
 • Tradución informática e localización

  Páxinas web, programas informáticos, manuais e guías, etc.
 • Tradución médica e farmacéutica

  Consentimentos informados e documentos de información ao paciente, guías de práctica clínica (tuberculose, cancro, diabetes, bulimia, esclerose múltiple...), cirurxía, psicoloxía, coidados paliativos, aparatos médicos, boletíns farmacolóxicos, etc.
 • Tradución administrativa e xurídica

  Documentos administrativos, contratos, seguros, escrituras de constitución, leis e códigos, boletíns oficiais, orzamentos xerais, protección de datos, licenzas de software, etc.
 • Tradución económica e empresarial

  Financiamento, Rexistro mercantil, transporte de mercancías, etc.
 • Tradución didáctica e académica

  Formación en liña (e-learning), temarios e programas universitarios, proxectos de investigación posdoutoral, etc.
 • Tradución de humanidades

  Música, turismo e hostalería, alimentación e gastronomía, sector téxtil, recursos humanos, ambiente, centros de menores, proxectos sociais, linguaxe non sexista, violencia de xénero, arte, seguridade, publicacións en xornais e revistas, etc.
 • Tradución literaria

  Narrativa, ensaio, humor, adaptación. Proxectos editoriais.